Електронний посібник – Матеріали для підготовки до ЗНО з української літератури / Тематичні Тестові Завдання

110.00

Книжка містить систему тестових завдань, які погруповані відповідно до змісту програмового літературного матеріалу (письменники, твори).

Артикул: №4.01 Категорія: Позначки: ,

Опис

Завдання до кожної теми, що передбачають перевірку отриманих знань і розуміння основних положень навчального матеріалу, мають закриту форму і поділені на дві групи: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності. Для виконання цих завдань учень повинен орієнтуватися в найважливіших моментах біографії письменника, знати автора, назву опрацьованого твору, його зміст, персонажів, тему, ідею, розумітися на літературознавчих термінах, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виявляти навички аналізу тексту, співвідносити твір та рік його написання з певною епохою, авторською світоглядною позицією тощо.